Brattfjell-Vindeggen Vernelandskapsområde

 

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Sven Tore Løkslid (AP)

Lina Bringsli (Krf)

Ansvarlig sektor: Kultur

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53