Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Formål

Interreg ØKS programmet er et samarbeidsprogram som dekker en dynamisk grenseregion som omfatter ni millioner innbyggere rundt havene Kattegat, Skagerrak og Øresund i storbyområder som København-Malmø, Göteborg og Oslo, samt landområdene rundt.

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

Det er en overvåkningskomite for hele ØKS geografien medrepresentanter fra det offentlige og private de tre ulike land

Det er en styringskomite for delprogrammet Kattegat-Skagerrak med medrepresentanter fra det offentlige og private de tre ulike land

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Styringskomiteen Kattegat-Skagerrak

Jan Birger Løken (H) med vara Veslemøy Waale (H)

Overvåkningskomiteen i ØKS

Liselotte Aune Lee (AP) med vara Tone Berge Hansen (AP)

Valgperiode

2020-2022

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

Programmet består av to delprogrammer, Øresund og Kattegat-Skagerrak, som formelt fungerer som én programenhet.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

  • Forskning og innovasjon
  • Grønn økonomi
  • Bærekraftig transport
  • Sysselsetting

Samarbeidsregioner:

Halland, Skåne og Västra Götaland i Sverige; Region Hovedstaden, Sjælland, Nord- og Midt-Jylland i Danmark.

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

dekkes av VTFK

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK v/ Lars Haukvik

Publisert:

23.02.2021

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10:56