Rovviltnemnda region 2 (Aust-Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark)

Medlemmer til rovviltnemnda oppnevnes av Klima- og miljødepartementet, etter forslag fra fylkestingene. Det er fylkespolitkere som sitter i nemnda.   

For valgperioden 2020 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Kåre Pettersen (V) Frode G. Hestnes (FRP)
Terje Riis-Johansen (SP) Sven Tore løkslid (AP)
Maja Foss Five (AP) Tone Berge Hansen (AP)

Ansvarlig sektor: Kultur

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 20.07.2022 kl.12:53