Bypakke Larvik

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til styringsgruppen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Liselotte Aune Lee (AP)

Liv Margit Karto (H)

Ansvarlig sektor: 

Publisert:

22.07.2022

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10:33