Trygg Trafikk

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

1. Kathrine Sæthre Evensen (H) 

 

2. Birger Hovden (AP)

 

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53