Samarbeidsråd for folkehelse

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Jan Nicolay Boye (H)

 

Ansvarlig sektor: Opplæring og folkehelse

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.13:00