KS Fylkesmøte

KS har i hvert fylke et fylkesstyre som består av 7 til 15 medlemmer med varamedlemmer. Fylkesstyret blir valgt for en periode på fire år av KS’ fylkesmøte, som består av utsendinger fra kommunene i fylket og fylkeskommunen. D

For valgperioden 2020 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Terje Riis-Johansen (SP) 1.Jan Thorsen (SP) og 2. Oda Marie Irgens Hogstad (SP)
Sven Tore Løkslid (AP) 1. Arve Høiberg 2. Liselotte Aune Lee (AP) 3. Birger Hovden (AP) 4. Sigvald Oppebøen Hansen (AP) 5. Rikke Oline Grava (AP)
Mette Kalve (AP)  
Arve Høiberg (AP)  
Maja Foss Five (AP)  
Jan Thorsen (SP) 1 Per-Asbjørn Andvik (SP) 2. Jill Eirin Undem (SP)
Ådne Naper (SV) Maren Njøs Kurdøl (Rødt) 2. Torunn Hovde Kaasa (SV)
Harald Moskvil (MDG) 1. Kjersti Myro (MDG) 2. Jan Erik Schulze (MDG)
Gunn Marit Helgensen (H) 1. Jan Birger Løken (H) 2. Veslemøy Wåle (H) 3. Edvard Mæland (H) 4. Mari Pran (H) 5. Kathrine Evensen (H) 6. Lasse Berntzen (H) 
Rune Hogsnes (H)  
Karoline Aarvold (H)  
Frode G. Hestnes (FRP) 1. Ellen Eriksen 2. Thorleif F. Vikre (FRP)
Kåre Pettersen (V) 1. Trine Jørgensen Dahll (V) 2. Karin Virik (V)
Hans Edvard Askjer (KRF) 1. Lina Bringsli (KRF) 2. Muctarr Koroma (KRF)

Ansvarlig sektor: ØSE

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 20.07.2022 kl.12:53