Bygdepakke Midt-Telemark

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Karin Hagen (AP)

Edvard Mæland (H)

Ansvarlig sektor: SIK

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10:34