Norsk-Kinesisk handelskammer (NCCC)

Formål

Vestfold og Telemark fylkeskommune er medlem av Norsk-Kinesisk Handelskammer som ivaretar de norsk-kinesiske interessene.

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

https://www.nccc.no/about-us

Fylkeskommunens representant(er) med vara

n/a

Valgperiode

n/a

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

 Internasjonal strategi 2030

Aktuelle nettsider

Norwegian-Chinese Chamber of Commerse

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

dekkes av VTFK

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK/Dawn Marie Syvertsen

Publisert:

23.11.2020

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53