Østlandssamarbeidet Europapolitisk forum

Formål

Samarbeid med de 4 østlandsfylkene

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

 

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Gunn Marit Helgesen (H), nestleder, Kåre  Pettersen (V), Nicolay Boye (H) 

Valgperiode

2019-23

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

 

https://www.ostsam.no/

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

0

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK v/ Vibeke Jakobsen

Publisert:

10.02.2021

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53