Østlandssamarbeidet Representantskapet

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Terje Riis Johansen (SP) 

Gunn Marit Helgesen (H)

Ansvarlig sektor: 

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

22.07.2022 kl.09:53