Osloregionens Europakontor

Formål

Osloregionens Europakontor skal legge til rette for god samfunnsutvikling ved å koble medlemmene til europeiske prosesser som fører til innovasjon og verdiskaping i regionen

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

Kåre Pettersen (V) er i styret

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Til årsmøte: Tone Berge Hansen (AP) med vara Iren B. Haukedal (AP), Nikolay Boye (H) med vara Hans Edvard Askjer (KRF)

Valgperiode

19-23

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

https://osloregion.org/no/

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

0

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK v/ Vibeke Jakobsen

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 20.07.2022 kl.12:53