Samarbeidsavtale med Kaunas

 

Formål

Samarbeid mellom Kaunas kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

 

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Fylkesordfører

Valgperiode

 

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

Samarbeidsavtale mellom Vestfold fylkeskommune (Norge) og kaunas kommune (Litauen) av 01.12.18 som er videreført inn i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

Dekkes av VTFK

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK v/ Lars Haukvik

Publisert:

13.11.2020

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53