Nordsjøkommisjonens Transportgruppe

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til arbeidsgruppen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Kåre Pettersen (V), nestleder

 

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:55