Østlandssamarbeidet fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Kåre Pettersen (V)

 

Nicolay Boye (H)

 

Gunn Marit Helgesen (H)

 

Ansvarlig sektor: NIK

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

22.07.2022 kl.09:52