Vestfold og Telemark vannregion

For vannregion Vestfold og Telemark vil plandokumentene fra den tidligere Vest-Viken vannregion gjelde for planperioden 2016 - 2021 . I tillegg ble også "Planprogram for regional plan for vannforvaltning i Vest-Viken vannregion 2022 - 2027" og "Hovedutfordringer i vannregion Vest-Viken 2022-2027" fastsatt. Disse dokumentene er vannregion Vestfold og Telemark sine ledende dokumenter for det kommende arbeidet med ny regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestfold og Telemark i planperioden 2022 - 2027.  

For valgperioden 2020 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Terje Riis-Johansen (SP), leder Sven Tore Løkslid (AP)
Karoline Aarvold (H), nestleder Mari Pran (H)
Ådne Naper (SV) Maren Njøs Kurdøl (Rødt)
Liselotte Aune Lee (AP) Jan Thorsen (SP)
Harald Moskvil (MDG) Kjersti Myro (MDG)
Lina Bringsli (KRF) Erik Holmlin (H)
Kåre Pettersen (V) Ingar Eikbråten (FRP)

Ansvarlig sektor: SIK

 

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 20.07.2022 kl.12:53