Østlandssamarbeidet fagpolitisk utvalg for samferdsel

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Truls Vasvik (AP) 

Irene B. Haukedal (AP)

Mette Kalve (AP)

Kristian Sommerseth (SV)

Jan Birger Løken (H)

Lasse Berntzen (H)

Ellen Eriksen (FRP)

Harald Kinck (FRP)

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53