Grenlandsrådet

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

  1. Sven Tore Løkslid (AP)

 

  1. Gunn Marit Helgesen (H)

 

Ansvarlig sektor: SIK

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10:54