Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør er et regionalpolitisk samarbeid mellom fylkeskommunene i: Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark.

 

For valgperioden 2020 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Liselotte Aune Lee (AP) Tone Berge Hansen (AP)
Anne Nora Oma Dahle (SP) Maren Njøs Kurdøl (Rødt)
Harald Moskvil (MDG) Kristian Sommerseth (SV)
Kåre Pettersen (V) Knut Andvik (FRP)
Liv Margit Karto (H) Lina Bringsli (KRF)
   
Til representantskapet:  
Jan Thorsen (SP) Hans Edvard Askjer (KRF)

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 10.10.2022 kl.11:03