Bypakke Tønsberg (overordnet styringsgruppe)

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til overordnet styringsgruppe fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Terje Riis Johansen (SP) 

Jan Thorsen (SP)

Sven Tore Løkslid (AP)

Ådne Naper (SV)

Liselotte Aune Lee (AP)

Rikke Oline Grava (AP)

Kåre Pettersen (V)

Liv Margit Karto (H)

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10:30