Nordisk Transportpolitisk netværk og deltagelse på studietur

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til årsmøtet fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Liselotte Aune Lee (AP) 

Harald Moskvil (MDG)

Knut Anvik (FRP)

Liv Margit Karto (H)

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10:59