Oslofjordens friluftsråd

Det velges tre medlemmer med personlig varamedlemmer.

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Lise-Marie Sommerstad (SP)

Olav Norheim (SP)

Maja Foss Five (AP)       

Sigvald Oppebøen Hansen (AP)

Erik Holmelin (H)

Carl Otto Kielland (V)

Ansvarlig sektor: Kultur

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 20.07.2022 kl.12:53