Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken

Formål

Visjonen er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for kommende generasjoner. Da må biologisk mangfold og god tilgang på fiskeressurser sikres. 

Styringsgruppe:

Består av representanter fra Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Kongsberggruppen, Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet

Prosjektgruppen

  • Havforskningsinstituttet
  • Kongsberg Maritime
  • Kartverket
  • Norges Geologiske undersøkelser
  • Norsk institutt for vannforskning
  • INSPIRIA science center

Finansiering

  • Sparebankstiftelsen DnB
  • Klima- og Miljødepartementet
  • Viken Fylkeskommune
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Til styringsgruppen: Anne Line Ruhs  Nilsson (MDG) med vara Thorleif Fluer Vikre (FRP)

 

Valgperiode

Prosjektperioden (Frisk Oslofjord I) 2018 -2021 (mulig forlenget til Frisk Oslofjord 2)2021 -2024 

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

Dokumenter ligger her

HKEN 71/18, Vestfold fylkeskommune

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 

Link til nettside

 

Info om vannforvaltningen finner du her

Frisk Oslofjord

«Slå på lyset under vann"

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK v/ Lars Wilhelm Solheim, rådgiver 

Publisert:

10.02.2021

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53