KS Landsting

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være representert med seks delegater, alle med personlige valgte varamedlemmer.

For valgperioden 2020 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Terje Riis-Johansen (SP) 1. Kathrine Kleveland (SP) 2. Jan Thorsen (SP)
Sven Tore Løkslid (AP) 1. Birger Hovden (AP) 2. Arve Høiberg (AP)
Mette Kalve (AP) 1. Maren Njøs Kurdøl Rødt) 2. Maja Foss Five (AP)
Ådne Naper (SV) 1. Harald Moskvil (MDG) 2. Torunn Hovde Kaasa (SV)
Gunn Marit Helgesen (H) 1. Thorleif F. Vikre (FRP) 2. Frode Hesnes (FRP)
Jan Birger Løken (H) 1. Hans Edvard Askjer 2. Kåre Pettersen (V)

Ansvarlig sektor: ØSE

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 20.07.2022 kl.12:53