Partnerskap for landbruket

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Liselotte Aune Lee (AP)

Harald Moskvil (MDG)

Thorleif Fluer Vikre (FRP)

Edvard Mæland (H)

Ansvarlig sektor: NIK

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10:33