Samarbeidet med  Hubei provinsen

Formål

Samarbeid

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

ingen

Fylkeskommunens representant(er) med vara

ingen

Valgperiode

løpende

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

 

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

0

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK v/ Dawn Marie Syvertsen

Publisert:

09.02.2021

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53