Vestfold og Telemark eldreråd

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha et eldreråd som skal velges av fylkestinget for valgperioden. Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder for eldre. Eldrerådet kan også selv ta opp saker som gjelder eldre i fylket.

Vestfold og Telemark eldreråds medlemmer 2019 - 2023

  1. Finn-Egil Aure
  2. Eva Lise Rosenvold
  3. Bente Gustafson
  4. Mette Holst
  5. Marit Wike Hansen
  6. Jan Morten Lillehagen
  7. Gunnar Skau
  8. Steinar Gullvåg (Ap)
  9. Knut Anvik (FrP)

Du finner reglementet her

Publisert: 21.01.2020 Oppdatert: 14.01.2021 kl.10:25

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for Vestfold og Telemark eldreråd 2019-2023.