21 millioner til forsterket innsats og samarbeid om inkludering

Fylkestinget har bevilget 21 millioner til forsterket innsats og samarbeid om inkludering. Disse Foto: Nattakorn Maneerat/Getty Images

Av:

Inger Elisabeth Borge

Publisert:

25.05.2022

Oppdatert:

08.06.2022 kl.14:57

Fylkestinget har bevilget 21 millioner over en 4-årsperiode til forsterket innsats og samarbeid om inkludering. Disse midlene er nå lyst ut og søknadsfristen er 25.juni 2022. Offentlige, private og ideelle organisasjoner er velkommen til å søke.
Utviklingsmidlenes målsetting
 • Utvikling og utprøving av nye tiltak og ideer som fremmer inkludering og forebygger utenforskap

eller

 • Videreutvikling av vellykkede inkluderingstiltak som er igangsatt via tidligere prosjekt-finansiering. Dette handler om å videreforedle gode erfaringer slik at de kan gå inn i varig, ordinær drift.
Målgruppe
 • Offentlige, private og frivillige organisasjoner.
Periode og søknadssum:

Søkere søker om tilskudd for en 4 års-periode, begrenset til 2 millioner kroner samlet for hele perioden for nye tiltak og til 1,2 millioner kroner for utprøvde tiltak som skal over i ordinær drift.  Utviklingsmidler utbetales årlig, forutsatt at midlene blir videreført i fylkeskommunens budsjett.[1]

Innsatsområder for aktuelle tiltak:
 1. Styrke overgangen fra grunnskole til videregående opplæring
 2. Styrke arbeidet med overgang fra skole til læreplass
 3. Forebygge frafall i skolen eller fra læreplasser og/eller bidra til at de som har falt ut, eller står i fare for å gjøre det, kan komme tilbake
 4. Fremme inkludering i samfunns- og arbeidsliv.
Kriterier for tildeling
 1. Beskrivelse av hvordan tiltaket skal bidra innenfor ett eller flere av innsatsområdene ovenfor
 2. Plan for videreføring etter utviklingsmidlenes opphør
 3. Høy grad av medvirkning med egne målgrupper
 4. Innovativt tilsnitt; nye måter å arbeide på
 5. Forpliktende samarbeid mellom minimum to aktører, være seg offentlig, privat, ideell, næringsliv eller lignende.
 6. Plan for løpende evaluering av arbeidet

For at søknader skal inneha sammenliknbar informasjon, -og som en hjelp i utviklingen av tiltakene, er kriteriene utdypet i vedlagte tabell. Alle kriterier og spørsmål må besvares og tabellen skal benyttes som struktur for søknaden.

Det gis ikke støtte til

Det gis ikke støtte til å drifte pågående arbeid. Derimot kan det gis støtte til å utvikle noe nytt innenfor samme eller tilstøtende områder.

Forpliktelser

Organisasjoner som søker og får tildelt utviklingsmidler inngår en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale med fylkeskommunen.

Organisasjonene forplikter seg til å

 • arbeide etter innvilget søknad og budsjett
 • rapportere etter gjeldende regler
 • bidra inn i utviklingsfellesskapet mellom tiltaksorganisasjonene og fylkeskommunen
 • delta på samlinger i regi av fylkeskommune
Søknadskjema

Klikk her for å åpne søknadskjemaet

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 25.juni 2022. Søknadene blir behandlet umiddelbart og endelig vedtak skjer i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 7. september 2022.


[1] Tilskuddet er vedtatt i budsjett og økonomiplan 2021-2025

Søkerseminar

Se opptak av søkeseminaret

 

Lurer du på noe?

Ofte stilte spørsmål finner du her.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte Inger Elisabeth Borge:

Epost: inger.elisabeth.borge@vtfk.no.

Tlf.: 476 45 495