Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte. Ved å trykke på nedtrekksmenyen i profilkortet vil du finne videre informasjon til våre ansattes ansvarsområde.
Bilde av Inger Elisabeth
Inger Elisabeth Borge

Teamleder folkehelse

inger.elisabeth.borge@telemarkfylke.no

476 45 495

Inger Elisabeth er teamleder folkehelse, med overordnet fagansvar, og er prosjektleder for Forsterket innsats og samarbeid om inkludering.

Våre rådgivere

Bilde av Anette Ranvik
Anette Brown Ranvik

Spesialkonsulent

anette.brown.ranvik@vestfoldfylke.no

986 17 781

Anette jobber hovedsakelig med Liv og røre og er kursleder for Fiskesprell i fylket. 

Anja Stensrød Andresen

Rådgiver folkehelse

anja.stensrod.andresen@telemarkfylke.no

402 21 774

Anja jobber med handlingsprogram for folkehelse.

Bilde av Guro Høydal
Guro Høydal

Rådgiver folkehelse

guro.hoydal@telemarkfylke.no

470 83 927

Guro jobber med Liv og røre, tilskudd til frisklivssentraler og er kursleder for Fiskesprell i fylket.

Jorunn Borge Westhrin

Rådgiver folkehelse

jorunn.westhrin@telemarkfylke.no

920 94 996

Jorunn er leder for Liv og røre og er fylkeskontakt for Fiskesprell i fylket.

Bilde av Kjersti Ulriksen
Kjersti Ulriksen

Rådgiver folkehelse

kjersti.ulriksen@telemarkfylke.no

411 05 645

Kjersti har særlig ansvar for oversiktsarbeid etter Folkehelseloven, regionale planer og er koordinator for eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Bilde av Linn Therese
Linn Therese Jacobsen Bergheim

Rådgiver folkehelse

linn.therese.jacobsen.bergheim@telemarkfylke.no

984 20 531

Linn Therese er prosjektleder for Program for folkehelsearbeid i kommunene i Telemark: Rusfritt, robust og rettferdig og Sammen Mot.

Bilde av Mona Kluck
Mona Kluck

Rådgiver folkehelse

mona.kluck@telemarkfylke.no

409 16 399

Mona jobber med Ungdata, Ungdata pluss og Partnerskap folkehelse 

Oda Kobro Börjesson

Rådgiver folkehelse

oda.kobro.borjesson@telemarkfylke.no

455 15 782

I permisjon

Publisert: 17.11.2019 Oppdatert: 07.12.2023 kl.14:01