Folkehelseoversikter

Her finner du oversiktsdokumenter fra fylkeskommunen og kommunene i fylket.

Fylkeskommunens oversiktsdokument

Fylkeskommunen sitt oversiktsdokument gir i hovedsak et regionalt perspektiv, men viser noe kommunestatistikk for enkelte indikatorer.

Folkehelsa i Telemark 2024

Kommunenes oversiktsdokument

Kommunenes egne oversiktsdokumenter er en ytterligere kilde til kunnskap om helsetilstand og ulike negative og positive faktorer som virker inn på helse for befolkningen både regionalt og mer lokalt i fylket.

Samlingen av oversiktsdokumenter her gir også ulike eksempler på oppsett og innhold for et oversiktsdokument. Dette kan være nyttig både når eksisterende dokumenter skal oppdateres eller nye folkehelseoversikter lages.

Kommunenes oversiktsdokument

Publisert: 06.05.2020 Oppdatert: 10.05.2024 kl.08:03