Partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner og frivillig arbeid har stor betydning for sosial deltakelse og livskvalitet og for et sosialt bærekraftig samfunn. Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon folkehelse og livsmestring har partnerskapsavtaler med frivillige og humanitære organisasjoner.
Foto: Nattakorn Maneerat/Getty Images Plus

Partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner 2020-2024

Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk i 2020 partnerskap med 13 ulike frivillige og humanitære organisasjoner. Målsetningen med avtalene er en felles innsats som skal bidra til å utjevne sosial ulikhet og fremme god psykisk helse. Avtalene skal ivareta både frivillighetens autonomi og fylkeskommunens regionale utviklingsmål.

Avtalene ble inngått med Vestfold og Telemark fylkeskommune og vil forsette ut 2024. Fra 1. januar 2024 vil ansvaret deles mellom de to nye fylkeskommunene etter hvor organisasjonen geografisk har sitt tyngdepunkt. Telemark har partnerskap med følgende organisasjoner: 

  • DNT Telemark
  • Kirkens bymisjon Aust-Agder og Telemark
  • Kirkens SOS Tunsberg og Kirkens SOS Telemark
  • Selvhjelp Norge, Vestfold, Telemark, Viken
  • Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
  • Pensjonistforbundet Telemark
  • Telemark landbruksselskap
  • Telemark Røde kors
  • Vestfold og Telemark idrettskrets

Publisert: 31.08.2021 Oppdatert: 21.02.2024 kl.09:11

Mona Kluck
Rådgiver skoleutvikling og folkehelse