Forum for natur og friluftsliv (FNF)

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er samarbeidsfora mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. Formålet med FNF er å styrke de tilsluttede organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker. FNF er også en møteplass og et servicekontor for de tilsluttede organisasjonene.
Haukeli
Foto: I am Nordic/VisitTelemark

FNF i Telemark har 11 tilsluttede organisasjoner fra 10 ulike nasjonale foreninger. Nettverksbygging, informasjon, kompetanseheving og påvirkningsarbeid er viktige innsatsområder for FNF. 

FNF bidrar til å sette natur- og friluftslivssaker på dagsorden, og bistår organisasjonene med god kontakt med lokale og regionale myndigheter. De er også sentrale når det kommer til å bygge kompetanse i organisasjonene. 

FNF er sentrale aktører når det kommer til å samarbeide og bidra til å utføre tiltak i kulturstrategien, spesielt innen fylkesdekkende aktivitetsskapende satsinger, nettverksbygging og kunnskapsprosjekter. De bidrar også til gode nettverk.

Publisert: 14.08.2019 Oppdatert: 01.02.2024 kl.10:12

FNF bidrar til:

  • Å sette natur og friluftslivssaker på agendaen.
  • Friluftslivsfaglige prosjekter som for eksempel Ferdselsåreprosjektet mm
  • Å arrangere friluftslivssamlinger for kommuner og organisasjoner
  • Å arrangere Friluftslivets Uke
  • Å øke kunnskapen om friluftslivstilbudet i fylket
  • Å fremme natur- og friluftslivsinteressene i plansaker gjennom deltagelse i regionalt planforum.
Marte Aksnes
Rådgiver idrett og friluftsliv
Marte Aksnes
Rådgiver idrett