Nettverk og samarbeid

Fylkeskommunen samarbeider tett med frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og andre aktører i Vestfold og Telemark om å fremme vilkårene for idrett og friluftsliv i fylket.