Grenland friluftsråd

Grenland friluftsråd (GF) ble opprettet i 2013, og er et kommunalt oppgavefellesskap for Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner. Som et kommunalt oppgavefellesskap er GF opptatt av hvordan offentlige oppgaver kan løses og berikes gjennom friluftslivet. Friluftsrådet arbeider daglig for å fremme et aktivt friluftsliv i sine medlemskommuner, og omfatter blant annet oppgaver innenfor folkehelse, undervisning, integrering, bolyst og trivsel. Friluftsrådets hovedfokus er nærområder og hverdagsfriluftsliv.

GF jobber for å etablere, ivareta og tilrettelegge friluftslivsområder. Sikring av nye friluftslivsområder er en viktig arbeidsoppgave. Størst fokus har friluftslivsområder i folks nærmiljø. I tillegg til å tilrettelegge tradisjonelle friluftslivsområder, fokuseres det særlig på å tilrettelegge skolens nærområder for hverdagsundervisning utendørs.  
Gjennom målrettet aktivitetsarbeid jobber GF for varig deltagelse i friluftslivsaktiviteter. Sentrale aktiviteter er åpne arrangementer og aktivitetsdager for allmenheten, Læring i friluft, klasseveiledning for grunnskoleelever og Natur på norsk, et prosjekt rundt integrering og aktivitet i friluft sammen med voksenopplæringene. I tillegg har de en årlig utgivelse av Naturlosbrosjyren med hundrevis av gratis turer for alle, samt organiserer en utstyrsbase med gratis utlån av friluftsutstyr til skoler, barnehager og organisasjoner.


GF bidrar også med friluftslivsfaglig kompetanse for sine medlemskommuner og det organiserte friluftslivet. Friluftsrådet bidrar til kommunens planarbeid, og avgir høringsuttalelser og vurderinger etter friluftsloven, samt bidrar i aktuelle friluftslivsprosjekter sammen med kommuner og fylkeskommunen.

Publisert: 19.06.2019 Oppdatert: 01.02.2024 kl.14:43

Grenland friluftsråd bidrar til:

  • Ivaretagelse og tilrettelegging av friluftslivsområder.
  • Målrettet aktivitetsarbeid.
  • Friluftslivsfaglig arbeid.
Marte Aksnes
Rådgiver idrett og friluftsliv