Friluftsrådet Sør

Friluftsrådet Sør (FS) er et interkommunalt samarbeid for å fremme friluftsliv i de ni medlemskommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli (i Agder) og Nissedal i Telemark. Friluftsrådets hovedsatsing er informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og ungdom.
Jettegrytene i Nissedal
Foto: Kjetil Kalis/VisitTelemark
Aktiv deltakelse i planarbeid er viktig for å sikre fremtidig friluftslivsutøvelse. En av FSs oppgaver er å jobbe for sikring og tilrettelegging av friluftsområder, avgi uttalelser i saker som berører friluftslivet og jobbe for en hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder. Kartlegging av friluftslivsområder, arbeid med kyststi og friluftslivets ferdselsårer er sentrale oppgaver. 
 
FS jobber for at alle skal ha mulighet til å oppleve og bevege seg i naturen. Gjennom året arrangerer det en rekke aktivitetsdager og ferietilbud til barn, ungdom og barnefamilier.
 
FS arbeider aktivt for økt bruk av natur- og friluftsområder i læringsarbeidet. Det er en prioritert oppgave å støtte skolene i dette arbeidet.  Læring i friluft stimulerer flere sanser og utfordrer hode og kropp ved å føle, lukte og observere dyr, planter og bevegelse. Det tilbyr skoleklasser varierte undervisningsopplegg med utgangspunkt i læreplanens mål for de ulike klassetrinnene. I oppleggene kombineres fysisk aktivitet med marinbiologi, kulturhistorie, mat, matematikk og utforskning.

 

Publisert: 19.01.2022 Oppdatert: 01.02.2024 kl.10:12

Friluftsrådet Sør bidrar til:

  • Å sikre viktige friluftslivsområder
  • Friluftsskoler
  • Naturens dag
  • Ferieaktiviteter
  • Å bruke naturen som læringsarena
  • Friluftslivets ferdselsårer