Tilskudd til idrettsarrangement

Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir arrangert flere nye og store idrettsarrangementer i  Telemark.
Haukelirennet (foto: Haukelirennet)
Telemark fylkeskommune ønsker med denne tilskuddsordningen å legge til rette
for en aktiv og attraktiv region. Idrettsarrangementer med regional, nasjonal og internasjonal
betydning er viktig for å bygge Telemark som idrettsfylke.
 
Fylkeskommunen ønsker å bidra til at det blir arrangert flere idrettsarrangementer i fylket. Midlene som tildeles i denne ordningen, skal gi arrangørene støtte i planleggingen og gjennomføringen av arrangementene.
 
 

Retningslinjer for ordningen

Last ned retningslinjer her

Søknadsskjema


Se søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsfrist for idrettsarrangementer i 2024 er 15.mars 2023.

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 08.02.2024 kl.12:37

Marte Aksnes
Rådgiver idrett og friluftsliv
Marte Aksnes
Rådgiver idrett