Tilskudd, stipend og spillemidler

Fylkeskommunen forvalter spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, og flere stipend- og tilskuddsordninger innenfor idrett.