Elektronisk søknad via Miljødirektoratet

 

Søkere må benytte seg av det elektroniske søknadssenteret via Miljødirektoratets nettsiderFordeling av midler skjer normalt i april.