Tilskudd til regionale idrettsanlegg

Tilskuddsordningen skal bidra til etablering av nye regionale og interkommunale idrettsanlegg i  Telemark.
Gautefall Biathlon (Foto: Drangedal idrettslag)
Telemark fylkeskommune ønsker med denne tilskuddsordningen å legge til rette
for en aktiv og attraktiv region. Idrettsanlegg med regional betydning er viktig for å bygge
Telemark som idrettsfylke. Med regional betydning menes anlegg som vil kunne brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser og som det ikke finnes eller er behov for i hver kommune.
 
Midlene som tildeles i denne ordningen, skal støtte mulighetsstudier, forstudier og - prosjekter til utbyggingsplaner av nye bærekraftige regionale/interkommunale idrettsanlegg.
 
 

Retningslinjer

Last ned retningslinjer her

Søknadsskjema


Se søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsfrist for regionale idrettsanlegg i 2024 er 15.mars.

 

 

Publisert: 14.08.2019 Oppdatert: 08.02.2024 kl.12:37

Marte Aksnes
Rådgiver idrett