EU-programmer og prosjektutvikling

Telemark fylkeskommune skal skape sterke, felles møteplasser for internasjonale spørsmål. Møteplassene skal oppfattes som aktuelle og attraktive, og utvikles i nært samarbeid med våre partnere. Vi skal tilby kompetanse, møteplasser og kunnskapsdeling om internasjonalt arbeid, for kommuner og andre.

Vi kan tilby informasjon og veiledning;

  • til kommuner, organisasjoner og næringsliv som ønsker å komme i gang med EU-prosjekter.
  • til fagavdelinger internt i fylkeskommunen som ønsker å komme i gang med EU-prosjekter.
  • til videregående skoler som ønsker økt internasjonal innsats, eller inngå strategiske partnerskap i EU.  
  • om aktuelle EU-program og EUs finansieringsordninger.
  • om erfaringer fra tidligere og pågående EU-prosjekter.

 

Prosjektutvikling og prosjektassistanse

Telemark fylkeskommune skal ha høy internasjonal prosjektkompetanse. Prosjektutviklingen skal skje i samarbeid med fylkeskommunale og kommunale faglige instanser. Gode søknader og effektiv prosjektledelse er en suksessfaktor i internasjonalt prosjektarbeid. Vi skal bruke europeiske programmer i dette arbeidet.

 

Flere EU-programmer

DIGITAL Europa-programmet

DIGITAL Europa er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunnet og næringslivet. Gjennom programmet får norske virksomheter mulighet til å samarbeide med sterke kompetansemiljøer i Europa om å bygge felleseuropeiske kapasiteter innen digitale teknologier. 

Les mer om DIGITAL Europa!