Klima- og energinettverkets aktiviteter i 2022

2022 var klima- og energinettverkets tredje driftsår. Her ser du hvilke møter og aktiviteter medlemmene kunne være med på det året.

Aktivitetene vi gjennomførte i 2022

  • 20. januar - Medlemsmøte 1/2022
  • Februar - Avspark klimaregnskap 2021
  • 10. mars - Verdi for framtida
  • 16. mars - Grønne innkjøp i samarbeid med DFØ
  • 1. juni - Energifrokost hos Skagerak Energi på Flodeløkka. "Veien til Klimamålene - kan vi bestille en grønnere transportsektor?".  Samarbeidserklæring om grønn innkjøp.
  • 8. juni - Medlemsmøte 2/2022 - Medlemsmøte med ekskursjon til Færder energifabrikk og påfølgende møte hos TGN Energy. Ta med badetøy!
  • 16.-17. juni - Studietur til elbåtfestivalen Lydløs i Arendal. 
  • 5. september - Arbeidsgruppemøte "Økt bruk av biogass"
  • 13. september - Medlemsmøte 3/2022 - hos Vesar med besøk til Den magiske fabrikken
  • (27.)-28. oktober - Topplederforum 2022 på Festiviteten i Larvik.

Publisert:

08.05.2023

Oppdatert:

08.05.2023 kl.13:47


Emneord:

Klima og miljø