Fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket jobber med bibliotekutvikling i samarbeid med bibliotekene i regionen og nasjonalt.

Fra 1. januar 2024 blir fylkesbibliotek en del av Kulturseksjonen i Telemark fylkeskommune.

Teamet i det nye fylkesbiblioteket består av Gro Kabbe, Vibeke Stokka, Karine Dalene og Mari Honningdal. Mari Honningdal er konstituert fylkesbiblioteksjef frem til fylkesbiblioteksjef er på plass. 

Vårt mål er å støtte opp om bibliotekutvikling i regionen. Vi fortsetter med råd og veiledning, utviklingsprosjekter, formidling og leselyst, samt koordinering av felles tjenester som e-bokkonsortiet, samarbeid om lån og transportordninger, samt arrangering av kurs og møter.

Vi fokuserer på to hovedområder: litteratur og alt det innebærer, fra kunnskap om bøker til å fremme leselyst; og biblioteket som et sted for læring, informasjon og digitale ressurser. I tillegg jobber vi med temaer som samlingsutvikling, bibliotekenes rolle som møteplasser, og utarbeidelse av planer og strategier.

Fylkesbiblioteket vil også jobbe med å vise hvordan bibliotekene bidrar til å løse samfunnsproblemer. Vi vil fokusere på hvordan man kan jobbe med utenforskap og betydningen av ytringsfrihet i lokalsamfunnet, samt hvordan bibliotekene støtter opp om bærekraftsmålene.

Vi skal utføre oppdraget vårt i samarbeid med de 17 bibliotekene i Telemark.

Gro Kabbe
Gro Kabbe

Konsulent. Har ansvar for Shared Reading og Bok til alle nettverk i Vestfold og Telemark. Jobber med fakturabehandling, samskaping og frivillighet.

gro.kabbe@telemarkfylke.no

472 74 095

Vibeke Stokka
Vibeke Stokka

Rådgiver. Prosjektmedarbeider i Formidlingskompetanse i folkebibliotekene, herunder Spillformidling, Lesersørvis til barn og Kulturfondstafetten. Programrådgiver Kimen litteraturfestival. Kontaktperson IBBY.

vibeke.stokka@vtfk.no

986 65 772

Mari Honningdal
Mari Honningdal

Rådgiver. Har ansvar for å følge opp e-bokkonsortiet i Vestfold og Telemark, skolebibliotekene i de videregående skolene, Webløft. Jobber mye med å tilby kompetansetiltak i temaer rundt medie- og informasjonskompetanse og med e-læring og digitale kurs på bibliotekutvikling.no.

mari.camilla.honningdal@telemarkfylke.no

98885050