Om fylkesbiblioteket

Fylkesbibliotekets oppgave er å jobbe med bibliotekutvikling på regionalt nivå, koordinere felles satsinger og tjenester, tilby kompetanseheving, råd og veiledning til bibliotekene i fylket.

Fylkesbiblioteket har et ansvar for å jobbe med bibliotekutvikling i samarbeid med bibliotekene i regionen og nasjonalt. Det er Bibliotekloven (§§ 6 og 7) som setter føringer for vårt arbeid.

Fra 1. januar 2024 er fylkesbibliotek en del av Kulturseksjonen i Telemark fylkeskommune.

Teamet i det nye fylkesbiblioteket består av Gro Kabbe, Vibeke Stokka, Karine Dalene og Mari Honningdal. Mari Honningdal er konstituert teamleder frem til 1.august.

Vårt mål er å støtte opp om bibliotekutvikling i regionen. Vi fortsetter med råd og veiledning, utviklingsprosjekter, formidling og leselyst, samt koordinering av felles tjenester som e-bokkonsortiet, samarbeid om lån og transportordninger, samt arrangering av kurs og møter.

Vi fokuserer på to hovedområder: litteratur og alt det innebærer, fra kunnskap om bøker til å fremme leselyst; og biblioteket som et sted for læring, informasjon og digitale ressurser. I tillegg jobber vi med temaer som samlingsutvikling, bibliotekenes rolle som møteplass, og utarbeidelse av planer og strategier.

Fylkesbiblioteket vil også jobbe med å vise hvordan bibliotekene bidrar til å løse samfunnsproblemer. Vi vil fokusere på hvordan man kan jobbe med utenforskap og betydningen av ytringsfrihet i lokalsamfunnet, samt hvordan bibliotekene støtter opp om bærekraftsmålene.

Vi skal utføre oppdraget vårt i samarbeid med de 17 bibliotekene i Telemark.

 

Gro Kabbe
Gro Kabbe

Konsulent. Har ansvar for Shared Reading og Bok til alle nettverk i Vestfold og Telemark. Jobber med fakturabehandling, samskaping og frivillighet.

gro.kabbe@telemarkfylke.no

472 74 095

Mari Honningdal
Mari Honningdal

Konstituert teamleder. Rådgiver. Har ansvar for å følge opp e-bokkonsortiet i Vestfold og Telemark, skolebibliotekene i de videregående skolene. Jobber med å tilby kompetansetiltak i temaer rundt medie- og informasjonskompetanse.

mari.camilla.honningdal@telemarkfylke.no

98885050

Vibeke Stokka
Vibeke Stokka

Rådgiver. Prosjektmedarbeider i Formidlingskompetanse i folkebibliotekene, herunder Spillformidling, Lesersørvis til barn og Kulturfondstafetten. Kontaktperson IBBY.

vibeke.stokka@telemarkfylke.no

986 65 772

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 08.05.2024 kl.12:52

Kulturstrategien 2021-2024

Fylkesbiblioteket jobber sammen med kultur, idrett og friluftsliv og kulturarv mot ambisjonen om å være et kulturfylke med stor K.

Lenke til kulturstrategien (bokmål)

Lenke til kulturstrategien (nynorsk)

Det er også utarbeidet et temadokument om bibliotekutvikling.