Om fylkesbiblioteket

Fylkesbibliotekets oppgave er å jobbe med bibliotekutvikling på regionalt nivå, koordinere felles satsinger og tjenester, tilby kompetanseheving, råd og veiledning til bibliotekene i fylket.

Fylkesbiblioteket har et ansvar for å jobbe med bibliotekutvikling i samarbeid med bibliotekene i regionen og nasjonalt. Det er Bibliotekloven (§§ 6 og 7) som setter føringer for vårt arbeid.

Fra 1. januar 2024 blir fylkesbibliotek en del av Kulturseksjonen i Telemark fylkeskommune.

Teamet i det nye fylkesbiblioteket består av Gro Kabbe, Vibeke Stokka, Karine Dalene og Mari Honningdal. Mari Honningdal tar foreløpig på seg oppgavene som leder for teamet inntil stillingen som teamleder lyses ut.

Vårt mål er å støtte opp om bibliotekutvikling i regionen. Vi fortsetter med råd og veiledning, utviklingsprosjekter, formidling og leselyst, samt koordinering av felles tjenester som e-bokkonsortiet, samarbeid om lån og transportordninger, samt arrangering av kurs og møter.

Vi fokuserer på to hovedområder: litteratur og alt det innebærer, fra kunnskap om bøker til å fremme leselyst; og biblioteket som et sted for læring, informasjon og digitale ressurser. I tillegg jobber vi med temaer som samlingsutvikling, bibliotekenes rolle som møteplass, og utarbeidelse av planer og strategier.

Fylkesbiblioteket vil også jobbe med å vise hvordan bibliotekene bidrar til å løse samfunnsproblemer. Vi vil fokusere på hvordan man kan jobbe med utenforskap og betydningen av ytringsfrihet i lokalsamfunnet, samt hvordan bibliotekene støtter opp om bærekraftsmålene.

Vi skal utføre oppdraget vårt i samarbeid med de 17 bibliotekene i Telemark, og vi starter året med et Avspark den 7. februar 2024.

 

 

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 28.12.2023 kl.08:40

Der mennesker møtes - Kulturstrategi 2021-2024

Fylkesbiblioteket jobber sammen med kultur, idrett og friluftsliv og kulturarv mot ambisjonen om å være et kulturfylke med stor K.

Lenke til kulturstrategien (bokmål)

Lenke til kulturstrategien (nynorsk)

Det er også utarbeidet et temadokument om bibliotekutvikling i Vestfold og Telemark.