Shared Reading

Deling av leseopplevelser kan gjøre teksten mer meningsfull og gi en følelse av fellesskap i en gruppe. Telemark fylkesbibliotek har bidratt til å gjøre metoden Shared Reading kjent og tatt i bruk i fylket.

Hva er Shared Reading? 

Shared Reading handler om å samles rundt en tekst. En leseleder leser en tekst høyt, og leder gruppens samtaler og undringer rundt teksten. Dette er en lesesirkel uten behov for forberedelser og forkunnskaper og det settes heller ingen forpliktelser. Det er den umiddelbare opplevelsen av litteraturen og et fellesskap gjennom samtalen som står i fokus. 

Metoden kalles Shared Reading, den er engelsk og utviklet for to tiår siden. I Norge vokser den raskt i bruk og har fått flere ulike navn:  

  • Litterært pusterom
  • Les & Del - Nærlesing
  • Lesefellesskap
  • Litteraturformidling som engasjerer
  • Litterær topptur
  • Delt leseglede
  • Kravløs lesesirkel
  • Les for livet

Hvordan jobber vi med Shared Reading?

Fylkesbiblioteket har i årene 2020 til 2023 gjennomført kurs for å utdanne leseledere. Leselederne er ansatt på folkebibliotek eller bibliotek i videregående skole, men det kan også være frivillige som er knyttet til et bibliotek. Fylkesbiblioteket følger opp leselederne med 3 digitale nettverkssamlinger og en fysisk inspirasjonssamling. 

Filmen under er produsert av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

 

 

Nyttige lenker

Les mer om Shared Reading på nettsiden til Leselederne (frivillig organisasjon)

Facebook. Leseledernes Shared Reading Norge

 
Gro Kabbe
Konsulent
 

Publisert: 25.08.2021 Oppdatert: 07.05.2024 kl.12:34

Fylkesbiblioteket bidrar i arbeidet mot utenforskap

I folkehelsearbeidet legges det vekt på menneskers behov for å oppleve trygghet, sosiale og inkluderende miljøer og ha mulighet til å kunne bidra og til å kunne delta i samfunnet. Shared reading-lesegrupper legger til rette for felles opplevelser og meningsfylte samtaler rundt en tekst, hvor alle har mulighet til å bidra med sitt perspektiv i trygge og inkluderende rammer.

I rapporten Slik lever vi i Vestfold og Telemark er høyt utenforskap en del av utfordringsbildet: 

«Sosial ulikhet i helse, psykiske og fysiske helseplager og utenforskap har negativ påvirkning på verdiskaping. Et godt folkehelsearbeid som fremmer lik tilgang på utdanning, muligheter til å delta i arbeidslivet, bidra kreativt, oppleve mestring, tilhørighet og ikke minst muligheter til å være en sosial støtte for andre, er dermed både en forutsetning for verdiskapingen i fylket, for utjevning av sosial ulikhet og for sosial bærekraft.» (s. 7)