Formidling av forskningsbasert kunnskap

Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek. Videreutdanning og lokale workshops

Fylkesbibliotekene har sammen med OsloMet gått sammen om et to-årig prosjekt som skal gi bibliotekarer i folkebibliotek et løft i formidling av forskningsbasert kunnskap. Det skal resultere i lokale kurs og samlinger i tillegg til at OsloMet har utarbeidet en videreutdanning for ansatte i folkebibliotek. Nasjonal bibliotekstrategi slår fast at det skal legges til rette for at:

«bibliotekene kan fungere som kunnskapsarenaer som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning»

- Nasjonal bibliotekstrategi

Bibliotekarer føler seg trygge i rollen som litteraturformidlere, men hva med formidlingen av forskningsbasert kunnskap? Prosjektet "Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap" er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene og OsloMet. Målet er å styrke den formelle og uformelle kompetansen blant bibliotekansatte på bruk av forskningsbaserte kilder, og aktiv formidling av forskningsbasert kunnskap. Videreutdanning og lokale workshops.

Prosjektet skal resultere i to kompetansehevingstilbud til bibliotekansatte i hele landet:

  • Tilbud om videreutdanning
  • Regionale workshops og kurs

 

Tilbud om videreutdanning

"Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon". OsloMet har utarbeidet et studie som skal gi ansatte i folkebibliotek: kunnskap om norsk forskning og de økonomiske modellene for åpen tilgangferdigheter i å søke etter og formidle kilder til vitenskapelig kunnskap og vurdere formelle krav til faglige tekster. Studiet går over ett høstsemester og er i hovedsak er nettbasert. Det er OsloMet som har ansvar for undervisningen. Arbeidsformene vil veksle mellom videoforelesninger, nettdiskusjoner, seminarer og selvstudium. Det er to individuelle arbeidskrav, ellers er det ingen obligatoriske aktiviteter. Fullført studie gir 10 studiepoeng.

Hvordan søke om studieplass? OsloMet åpner for søknader fra 1. april for høstsemesteret 2024 gjennom Søknadsweb. Prosjektet har midler som dekker 40 studieplasser, men deltakerne vil måtte betale semesteravgiften selv. Studiestart er i september. Hvert fylke har 3 studieplasser og dersom det er flere enn 3 søkere, må fylkesbiblioteket fordele disse tre plassene på deltakere i sitt fylke. Søknadsfristen er 15. juni og studentene som har fått studieplass vil få svar fra OsloMet innen 1. juli. Studiet vil også bli satt opp høstsemesteret 2025.

 

Regionale workshops og kurs

Regionale workshops og kurs om forskningsbasert kunnskap og åpen forskning. I alle landets fylker skal det gjennomføres kurs og workshops for bibliotekansatte.

Denne delen av prosjektet er det OsloMets universitetsbibliotek som leder. For bibliotekansatte i Telemark er denne dagen satt til 27. mai på USN, Campus Bø.

Målet med dagen er å få en bedre forståelse av forskningssjangeren, søking, gjenfinning og kildekritikk gjennom en blanding av teori og arbeid med caser. Det faglige innholdet er utarbeidet av Universitetsbibliotekene ved OsloMet og USN. 

 

Mari Camilla Honningdal
Rådgiver

Publisert:

25.03.2024

Oppdatert:

18.04.2024 kl.10:53