Formidlingskompetanse i folkebibliotek

Logo til Formidlingskompetanse i folkebibliotek

Publisert:

15.02.2022

Oppdatert:

08.03.2024 kl.13:06

Prosjektet "Formidlingskompetanse i folkebibliotek" har satt fokus på å heve bibliotekansattes formidlingskompetanse.

Prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» (FiF) ble startet i januar 2021. Ti fylkesbibliotek har gått sammen for et felles løft av formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektet går over to faser fra 2021-2024. Det er lagt opp et formelt læringsløp med et nytt nettstudium innen aktiv formidling ved OsloMet. Det uformelle læringsløpet er delt inn i 7 satsningsområder.

Telemark fylkesbibliotek er involvert i følgende satsninger: Kulturfondstafetten, spillformidling, lesefellesskap (shared reading), lesersørvis og for de minste.

Les mer om de ulike satsningsområdene og prosjektet. 

Vibeke Stokka Vibeke Stokka
Rådgiver