Frifylke for forfulgte forfattere

Telemark fylkeskommune er frifylke for forfulgte forfattere.

Hva er et frifylke?

At Telemark er et Frifylke betyr at kommuner som deltar i ordningen gir vern og trygghet for forfattere som på grunn av sine ytringer blir utsatt for forfølgelse, tortur, overgrep og fengsel i sine hjemland. Telemark fylkeskommune er en av kun tre aktører som jobber med fribyarbeid på regionalt nivå.

 

Hvordan fungerer ordningen?

Frifylkeforfatteren kommer til en av Telemarks kommuner på FN`s flyktningkvote gjennom The International Cities of Refuge Networks (ICORN) rekrutteringsarbeid.​ Kommunen blir da en friby for denne forfatteren med familie i to år. Fribyen gir forfatteren trygghet og mulighet til å fortsette sitt arbeid.

Kostander vertskommunen har til forfatter og eventuell familie blir dekket gjennom NAVs ordinære ordninger for flyktninger. Norskopplæring og integrering følger også de ordinære ordningene i kommunen.

Kostnader til faglig arbeid dekkes gjennom Utenriksdepartementet, Norsk P.E.N. og Telemark fylkeskommune.​ Fylkeskommunen betaler kommunens kontingent i ICORN de to første årene. Disse to årene organiseres som en prosjektperiode.

 

Hvilke kommuner i Telemark er fribyer?

Les mer:

Om Norsk P.E.N.  Om ICORN  

 

Gro Kabbe
Konsulent

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 16.05.2024 kl.12:59

En friby tar et tydelig standpunkt for ytringsfriheten

Ytringsfrihet er en menneskerettighet. Norges Grunnlov beskytter ytringsfriheten, men mange steder i verden er den under press. Forfattere, journalister, bloggere, kunstnere og musikere utsettes for trusler, trakassering, sensur og andre former for knebling av ytringer.

Fylkeskommunen bidrar til å styrke ytringsfriheten gjennom at fylkesbiblioteket koordinerer fribyarbeidet i regionen.