Lånesamarbeid og transportordning

Det etablerte lånesamarbeidet mellom bibliotekene innebærer at bibliotekene stiller sine samlinger til disposisjon for lånere i andre deler av landet. Dette samarbeidet sikrer best mulig tilgang til landets samlede bibliotekressurser. Fylkesbiblioteket skal sikre at dette samarbeidet fungerer effektivt, blant annet gjennom en transportordning.

For bibliotekene står delekulturen sterk, og lånesamarbeidet sikrer at alle har tilgang til alle offentlige biblioteks samlinger uavhengig av bosted eller utdanningsinstitusjon. Det ble i 2022 utarbeidet en rapport som viste hvordan lånesamarbeidet fungerte nasjonalt basert på statistikk fra 2017-2022.

Ressurser for bibliotekene

Biblioteksøk gir tilgang til norske bibliotekkataloger og mulighet til å låne fra alle norske bibliotek i tillegg til direkte tilgang til digitalisert litteratur i Nasjonalbiblioteket. Ved å bruke Biblioteksøk i fjernlånsarbeidet vil den automatisk velge den mest effektive låneveien.

Lenke til Biblioteksøk.

Innlånstjenesten i Nasjonalbibliotekent har laget en nyttig sjekkliste for tilgang til materiale som ikke finnes i norske bibliotek.

 

Transportordningen er en viktig del av lånesamarbeidet mellom bibliotekene i Norge. Den gjør at bøker og annet materiale sendes mellom bibliotekene og kan lånes ut til lånere uansett bosted.

Vestfold og Telemark fylkesbibliotek har ansvar for å koordinere og forhandle avtale om transportordning for hele regionen. Det ble inngått ny avtale med Norsk bibliotektransport våren 2024 for to nye år. 

Transportruter og kontaktinformasjon i NBT.

Kontaktinformasjon i NBT

Transportruter i Vestfold og Telemark:

Vestfold 54-02

Telemark 54-03

Telemark 54-04

Telemark 54-05

Rapportering av feil med ordningen skal meldes til Norsk bibliotektransport på avviksskjema her og til oss på post: fylkesbiblioteket@telemarkfylke.no

 

Vibeke Stokka Vibeke Stokka
Rådgiver

Publisert: 07.08.2019 Oppdatert: 24.04.2024 kl.10:04