Arkeologi

Team Arkeologi har ansvaret for forvaltning etter kulturminneloven av automatisk fredede, arkeologiske kulturminner. Vi ivaretar kulturminner i forbindelse med plan- og utbyggingssaker, og har beslutningsmyndighet i samsvar med kulturminneloven. Det er også vår oppgave å avklare om det finnes automatisk fredete kulturminner i områder der det planlegges utbygging eller andre tiltak, og vi gjennomfører derfor en rekke arkeologiske registreringer hvert år.

Teamleder Arkeologi

Line Grindkåsa

Arkeolog

line.grindkasa@telemarkfylke.no

40912386

Saksbehandlere Arkeologi

Sindre Arnkværn

Arkeolog

sindre.arnkvern@telemarkfylke.no

40912387

  

Feltarkeologer

Anne Margrethe Scheffler

Arkeolog

anne.scheffler@telemarkfylke.no

90733547

Frode Svendsen

Arkeolog

frode.svendsen@telemarkfylke.no

40912380

Knut Fossdal Eskeland

Arkeolog

knut.eskeland@telemarkfylke.no

40916387

Geofysikk

Petra Schneidhofer

Geoarkeolog

petra.schneidhofer@vtfk.no

91661510

Petra er prosjektleder av VEMOP prosjektet og rådgiver for Horizon 2020 prosjektet HYPERION. Hun har ansvar for utforskning og videreutvikling av geofysiske metoder i kulturminnevernet. Petra er utdannet geoarkeolog med doktorgrad i arkeologisk prospektering.

Christer Tonning

Arkeolog

christer.tonning@vtfk.no

95972260

Christer har ansvar for og koordinerer gjennomføring av undersøkelser med geofysikk i hele fylket. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernaldergravfelt i Hedrum i Larvik. 

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 06.12.2023 kl.13:20