Nyere tids kulturminner

Nyere tids kulturminner arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg, fartøy og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Teamet har ansvar for forvaltning etter kulturminneloven av fredede kulturminner fra middelalderen til i dag, og følger opp nyere tids kulturminner av nasjonal og regional verdi i plansaker og andre saker etter plan- og bygningsloven og andre lovverk.

Teamleder Kulturarv

Eystein M. Andersen

Teamleder for kulturarv

eystein.m.andersen@telemarkfylke.no

40912367

Arkeologer
Brynhildur Baldursdottir

Arkeolog

b.baldursdottir@telemarkfylke.no

97110625

Feltarkeologer
Antikvarer
Jan Erik Busæt Taylor

Antikvar

jan.erik.taylor@telemarkfylke.no

90250734

Anund Johannes Grini

Antikvar

anund.johannes.grini@telemarkfylke.no

40912372

Gunnhild Randen

Antikvar

gunnhild.randen@telemarkfylke.no

91306283

Cecilie Nørberg

Antikvar

cecilie.norberg@telemarkfylke.no

45225832

Frida Aakervik Berg

Antikvar

frida.aakervik.berg@telemarkfylke.no

95 73 08 85

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 08.12.2023 kl.13:16